up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מחקרי בריאות העטין ואיכות החלב

ספרייה קומבינטורית של פפטידים אנטי-מיקרוביאליים לטיפול בדלקות עטין בבקר                                      

חיוקה צבי , נחום שפיגל , 2022 - 820-0347

איתור וכימות של כאב הנגרם ע"י דלקות עטין וניטור הקלתו ע"י משככי כאבים

יוג'ין דוד אונגר, שלמה בלום, אולג קריפוקס, הילרי פוט, יאן לדנאו , 2022, מס' מחקר 277-0683

היארעות, מאפיינים מולקולאריים, ניתוח ההתפשטות וגורמי סיכון משקיים לדלקת העטין עקב סטאפילוקוקוס אאורוס במשקי בקר בישראל

פרופ' עמוס אדלר, ד"ר רמה פאלק, ד"ר עדין שווימר, תמר דה-לוי, מיכל לסנוי, ד"ר קטיה לויצקי - 2021- מספר מחקר 339-0016-20

מניעה של דלקת עטין חיידקית בפרות חולבות בתקופת היובש ע"י מתן תוך עטיני של פורמולציה לשחרור מושהה של כלורהקסידין

ערן לביא; מיכאל פרידמן - 2022- מספר מחקר 705-0077-19

השפעת זיהום תוך עטיני בפרות בחיידקים ממשפחת הסטרפטקוקוס ואשריכיה קולי על תכונות התגבנות החלב

פרופ' דגנית דנינו - 2021- מספר מחקר 838-0578

הערכת כאב של דלקת עטין קלינית ותת קלינית בזמן חליבה מבוססת מדדים פיזיולוגים

ד"ר יעל זלצר, ד"ר חן הניג, פרופ' ברק פישביין, ד"ר שמוליק פרידמן, ד"ר רמה פלק- 2021- מספר מחקר 459-4642-20

פיתוח ביוסנסור חדשני לזיהוי מיקרואורגניזמים בחלב

ד"ר יבגני ילצוב , ד"ר משה שמש- 2020- מספר מחקר 430-0672-20

מניעת התפתחות עמידויות בקטריאליות ושיפור תהליכי ניקוי של משטחי העבודה בתעשיית החלב

משה שמש - 2018 - מספר מחקר 421-0343-18

פיתוח טכנולוגיה אנטימיקרוביאלית חדשנית למניעת התבססות חיידקים על משטחי עבודה במערכות המשמשות את משק החלב

משה שמש מיטל רכס - 2018 - מספר מחקר 421-0307-18

מציאת מדדי איכות אורגנולפטיים לחלב הגולמי במיכל החלב, ברמות תאים סומטים שונות בעזרת שיטות אנליטיות מתקדמות הלשון ואף אלקטרונים

מ. שליסל, א. בנימין, ע. שווימר, ג. לייטנר - 2017 - מספר מחקר 116-0002-17

בדלקות העטין (E. coli ) חקר מנגנוני האלימות של חיידקי אשרישיה קולי

ד"ר שלמה בלום וד"ר גבי לייטנר- 2015- מספר מחקר 845-289-15

לארכיון בריאות העטין ואיכות החלב