up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מחקרי בריאות העטין ואיכות החלב

איתור וכימות של כאב הנגרם ע"י דלקות עטין וניטור הקלתו ע"י משככי כאבים

יוג'ין דוד אונגר, שלמה בלום, אולג קריפוקס, הילרי פוט, יאן לדנאו , 2022, מס' מחקר 277-0683

היארעות, מאפיינים מולקולאריים, ניתוח ההתפשטות וגורמי סיכון משקיים לדלקת העטין עקב סטאפילוקוקוס אאורוס במשקי בקר בישראל

פרופ' עמוס אדלר, ד"ר רמה פאלק, ד"ר עדין שווימר, תמר דה-לוי, מיכל לסנוי, ד"ר קטיה לויצקי - 2021- מספר מחקר 339-0016-20

מניעה של דלקת עטין חיידקית בפרות חולבות בתקופת היובש ע"י מתן תוך עטיני של פורמולציה לשחרור מושהה של כלורהקסידין

ערן לביא; מיכאל פרידמן - 2022- מספר מחקר 705-0077-19

השפעת זיהום תוך עטיני בפרות בחיידקים ממשפחת הסטרפטקוקוס ואשריכיה קולי על תכונות התגבנות החלב

פרופ' דגנית דנינו - 2021- מספר מחקר 838-0578

הערכת כאב של דלקת עטין קלינית ותת קלינית בזמן חליבה מבוססת מדדים פיזיולוגים

ד"ר יעל זלצר, ד"ר חן הניג, פרופ' ברק פישביין, ד"ר שמוליק פרידמן, ד"ר רמה פלק- 2021- מספר מחקר 459-4642-20

פיתוח ביוסנסור חדשני לזיהוי מיקרואורגניזמים בחלב

ד"ר יבגני ילצוב , ד"ר משה שמש- 2020- מספר מחקר 430-0672-20

מניעת התפתחות עמידויות בקטריאליות ושיפור תהליכי ניקוי של משטחי העבודה בתעשיית החלב

משה שמש - 2018 - מספר מחקר 421-0343-18

פיתוח טכנולוגיה אנטימיקרוביאלית חדשנית למניעת התבססות חיידקים על משטחי עבודה במערכות המשמשות את משק החלב

משה שמש מיטל רכס - 2018 - מספר מחקר 421-0307-18

מציאת מדדי איכות אורגנולפטיים לחלב הגולמי במיכל החלב, ברמות תאים סומטים שונות בעזרת שיטות אנליטיות מתקדמות הלשון ואף אלקטרונים

מ. שליסל, א. בנימין, ע. שווימר, ג. לייטנר - 2017 - מספר מחקר 116-0002-17

בדלקות העטין (E. coli ) חקר מנגנוני האלימות של חיידקי אשרישיה קולי

ד"ר שלמה בלום וד"ר גבי לייטנר- 2015- מספר מחקר 845-289-15

לארכיון בריאות העטין ואיכות החלב