up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

פיתוח ביוסנסור חדשני לזיהוי מיקרואורגניזמים בחלב

שם המאמר באנגלית:

Development of a point-of-care technology for bacterial identification in milk

מספר העבודה430-0672-20

שנת התחלת המחקר : 2017

שנת סיום המחקר : 2020

שמות חוקרים: ד"ר יבגני ילצוב , ד"ר משה שמש

מוסד המחקר: מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני

שמות החוקרים באנגלית: Dr. Evgeni Eltzov , Dr. Moshe Shemesh

מילות מפתח בעברית: שיטות אימונולוגיות, ביוסנסורים ניידים, חלב, חיידקים פתוגנים

מילות מפתח באנגלית : Point of care technology, Immunoassay, Colorimetry, Miniaturization, Milk, Pathogen bacteria

תקציב כולל של המחקר: 216,000

תחום המחקר: בריאות העטין ואיכות החלב

לכניסה למחקר לחץ כאן