up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מאל"ה

אנחנו ופעילותינו

המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב (מאל"ה) הינו ארגון שתפקידו לשפר את בריאות העטין ואיכות החלב במשקי החלב בעלי המכסות בארץ(בקר וצאן).

מאל"ה נוסדה ע"י מועצת החלב בישראל, התאחדות מגדלי הבקר וכן המחלבות. בשנת 1997 נסגרו 5 מעבדות אזוריות לצורך הקמת מאל"ה שכללה בהתחלה שתי מעבדות אזוריות (בצפון – קיסריה ובדרום – מסמיה). בשנת 2005 אוחדו שתי המעבדות למעבדה אחת בקיסריה, בסמוך למעבדה המרכזית לבדיקת רכיבי חלב, והיום מאל"ה הינה מחלקה מקצועית במועצת החלב בישראל.
 
השירותים הניתנים לכל יצרני החלב בארץ:
 
שרות אבחון מעבדתי
• אבחון בקטריולוגי של גורמי דלקות עטין הנשלחות מבעלי עדרים.
• אספקת מידע על מבחני רגישות לאנטיביוטיקה לרופאים המטפלים.
• הערכת איכותית של חומרי חיטוי לפטמות אשר בשימוש יצרני החלב.
• ניטור גורמים פתוגנים ממיכלי חלב.
בדיקות להמצאות נוגדנים למחלות שונות בחלב
בדיקות מולקולאריות לגורמי מחלה אחרים שניתן לאבחן בחלב
בדיקות הריון בפרות ובעיזים ב 28 יום מהזרעה/ הרבעה
 
בריאות העטין
• אבחון וביעור מחלות עטין מדבקות כמו מיק ופלסמה,סטרפ אגלקטיא וסטאפ. אוראוס.
• ליווי מעקב והדרכה צמודים למשקים הנמצאים בתכנית ביעור חיידקים מדבקים.
• יעץ והדרכה למשקים עם רמת תאים סומטיים או ספירת חיידקים גבוהה.
• תכנון תוכנית למאבק בדלקות עטין קליניות ותת קליניות במטרה לשפר את בריאות העטין, מרמת הפרה הבודדת ועד לרמת העדר.
 
בדיקת מכוני חליבה וציוד החליבה
* יעוץ בתכנון ובניית מכוני חליבה.
* הדרכה בנושא מכונות חליבה.
* יעוץ מקצועי בנושא ציוד חליבה, חומרי ניקוי וחיטוי למכון החליבה וחומרי חיטוי לעטין.
* ביצוע בדיקות תקופתיות שגרתיות הכוללות בדיקות דינאמיות וסטאטיות של מכון החליבה.
* אבחון ומציאת פתרון לבעיות טכניות דחופות של מכון החליבה המשפיעות על בריאות
העטין ואיכות החלב המשווק.
* ביצוע בדיקה שנתית לתקינות מכון החליבה ומתן אישור שנתי
 
חינוך והדרכה
• איסוף, ניתוח ופרסום מידע על פעילות המערך וכן על מצב בריאות העטין ואיכות החלב ברמה ארצית.
• ארגון ימי עיון, קבוצות עבודה וסמינרים ליצרני חלב, עובדי המחלבות, עובדי המעבדות ולרופאים המטפלים.
• איסוף נתונים ב"סקר השווקים, השנתי הכוללים את מפרטי הציוד הטכניים, מחירים, תקנים וכו.
• מחקרים ותצפיות שדה בנושא בריאות העטין ואיכות החלב.
קרא עוד

דפי מידע וטפסים

קרא עוד

מידע מיקצועי

קרא עוד

רווחת בעלי חיים

קרא עוד

איכות הסביבה ובטיחות ביולוגית

קרא עוד

פירסום מאל"ה

קרא עוד