up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

השפעת זיהום תוך עטיני בפרות בחיידקים ממשפחת הסטרפטקוקוס ואשריכיה קולי על תכונות התגבנות החלב

שם המאמר באנגלית: Influence of intramammary infection by Streptococci and Escerichia coli on the coagulation properties of milk

מספר העבודה: 838-0578

שנת התחלת המחקר : 2019

שנת סיום המחקר : 2021

שמות חוקרים:  פרופ' דגנית דנינו

מוסד המחקר:  הטכניון

שמות החוקרים באנגלית: Prof. Dganit Danino

מילות מפתח בעברית: איכות החלב, דלקת עטין, התגבנות, מבנה החלב, מיצלות קזאין

מילות מפתח באנגלית: Milk Quality, Mastitis, Coagulation, Milk Ultra Structure, Casein Micelles

תקציב כולל של המחקר: 189,000 ש״ח

תחום המחקר: בריאות העטין ואיכות החלב

לתקציר המחקר לחץ כאן

למחקר המלא : לחץ כאן

למחקר באנגלית לחץ כאן