up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

היארעות, מאפיינים מולקולאריים, ניתוח ההתפשטות וגורמי סיכון משקיים לדלקת העטין עקב סטאפילוקוקוס אאורוס במשקי בקר בישראל

שם המאמר באנגלית: Staphylococcus aureus bovine mastitis in Israel: incidence, molecular features, transmission mechanisms and risk factors.

מספר העבודה: 339-0016-20

שנת התחלת המחקר : 2020

שנת סיום המחקר : 2021

שמות חוקרים:

 1. פרופ' עמוס אדלר מרכז רפואי סוראסקי תל-אביב, אוניברסיטת תל-אביב
 2. ד"ר רמה פאלק  – מאל"ה, מועצת החלב
 3. ד"ר עדין שווימר מאל"ה, מועצת החלב
 4. תמר דה-לוי הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל-אביב
 5. מיכל לסנוי מרכז רפואי סוראסקי תל-אביב
 6. ד"ר קטיה לויצקי מרכז רפואי סוראסקי תל-אביב

שמות החוקרים באנגלית:

 1. Amos Adler
 2. Rama Falk
 3. Adin Shwimmer
 4. Tamar K. De-Levie
 5. Michal Lasnoy
 6. Katia Levytskyi

מילות מפתח בעברית: סטאפילוקוקוס אאורוס; דלקת העטין; העברה; ריצוף גנומי; גורמי סיכון

מילות מפתח באנגלית: Staphylococcus aureus; bovine mastitis; transmission; whole-genome sequencing; risk factors

תקציב כולל של המחקר: 120,000 ש"ח

תחום המחקר: בריאות העטין ואיכות החלב

למחקר המלא: לחץ כאן

לתקציר באנגלית לחץ כאן