up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

בדלקות העטין (E. coli ) חקר מנגנוני האלימות של חיידקי אשרישיה קולי

מספר עבודה: 845-289-15

שנת התחלת המחקר:  2015

שמות חוקרים:   דר' שלמה בלום ודר' גבריאל לייטנר

תחום:  בריאות העטין ואיכות החלב

לכניסה למחקר – לחץ כאן