up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

איתור וכימות של כאב הנגרם ע"י דלקות עטין וניטור הקלתו ע"י משככי כאבים

שם המאמר באנגלית: Identification and quantification of pain caused by mastitis and monitoring of alleviation by pain killers מספר העבודה277-0683 שנת התחלת המחקר : 2018 שנת סיום המחקר : 2022 שמות חוקרים:
  1. יוג'ין דוד אונגר – מינהל המחקר החקלאי (חוקר ראשי)
  2. שלמה בלום – החטיבה לבקטריולוגיה, המכון הווטרינרי ע"ש קמרון, ראשון לציון
  3. אולג קריפוקס – החטיבה לבקטריולוגיה, המכון הווטרינרי ע"ש קמרון, ראשון לציון
  4. הילרי פוט – מחלקה לכלכלת סביבה וניהול, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע״ש רוברט ה. סמית, האוניברסיטה העברית בירושלים
  5. יאן לנדאו – המחלקה למשאבי טבע, המכון למדעי הצמח, מינהל המחקר החקלאי, ראשון לציון[חוקר ראשי בשנתיים הראשונות של המחקר, עד הפרישה]
שמות החוקרים באנגלית:
  1. Eugene David Ungar
  2. Shlomo Blum
  3. Oleg Krifuks
  4. Hilary Voet
  5. Yan Landau
מילות מפתח בעברית:  אלגומטריה, דלקת עטין, הוקעה, כאב, ניטור אקוסטי, רווחה מילות מפתח באנגלית : algometry, mastitis, inflammatory challenge, pain, acoustic תקציב כולל של המחקר: 224,000 ש"ח תחום המחקר: הבריאות ורווחת בע"ח לכניסה למחקר לחץ כאן  לתקציר באנגלית לחץ כאן