up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מניעה של דלקת עטין חיידקית בפרות חולבות בתקופת היובש ע"י מתן תוך עטיני של פורמולציה לשחרור מושהה של כלורהקסידין

שם המאמר באנגלית: Prevention of new intra mammary bacterial infections in dairy cows during the "dry period" using sustained release intra-mammary administration of chlorhexidine

מספר העבודה: 705-0077-19

שנת התחלת המחקר : 2019

שנת סיום המחקר : 2022

שמות חוקרים: ערן לביא; מיכאל פרידמן

מוסד המחקר:  האוניברסיטה העברית בירושלים

שמות החוקרים באנגלית: Eran Lavy; Michael Friedman

מילות מפתח בעברית: פרות חלב, דלקת עטין, תקופת היובש, שחרור מושהה, כלורהקסידין

מילות מפתח באנגלית:  Dairy cows, Mastitis, Dry period, Sustained release, Chlorhexidine,

תקציב כולל של המחקר: 180,000ש״ח

תחום המחקר: בריאות העטין ואיכות החלב

למחקר המלא: לחץ כאן

לתקציר בעברית : לחץ כאן

לתקציר באנגלית לחץ כאן