up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מחקרי פוריות ופיזיולוגיה

מתן לקטופרין להפחתת חדירות המעי לפתוגנים וכאמצעי אימונו-מודולטורי לשיפור ההתמודדות של פרות חלב עם עקה בתנאי עומס חום

ד"ר מאיה זכות – 2022, מס המחקר 362-0645

הקדמת מועד הביוץ הראשון לאחר ההמלטה כאמצעי לשיפור ביצועי הפוריות בפרות חלב הולשטיין-פריזי ישראלי לאחר תום ימי המנוחה  

ד"רטל רז, דר' מאור קדמי, דר' שני שיינין, דר' אלון קפלן – 2022, מס המחקר 705-0076

זיהוי ביומרקרים בחלב ככלי לאבחון הסטטוס המטבולי של פרות לאחר המלטה

ד"ר מאיה זכות ופרופ' ניסים סילניקוב ז"ל – 2016, מס המחקר 362-0496

זיהוי סמנים מטבוליים ברקמת שומן ככלי לאיפיון תתי אוכלוסיות של פרות לאחר המלטה המצטיינות בהסתגלותן הפיזיולוגית ליצרנות גבוהה

ד"ר מאיה זכות – 2015, מס המחקר 362-0460

האם אנדוקנבינואידים הינם ביומרקרים לעקה בפרות חלב?

ד"ר מאיה זכות ופרופ' יוסי תם – 2021, מס המחקר 362-0580

פיתוח מודל IN VITRO בפרות לחלב לחקר הבנת תהליכים ופקטורים מעורבים בתהליך היצמדות העובר לרחם האם

ערן גרשון וטל רז – 2019, מס המחקר 362-0581

מחלות רחם דלקתיות והשפעתן על הפוריות במשקי הבקר לחלב בישראל – אבחון הקשר הפתופיזיולוגי שבין דלקת רחם קלינית לדלקת רחם תת-קלינית

טל רז, נחום שפיגל – 2017, מס המחקר 705-0064-14

טיפול חד-פעמי ב- GnRH בסמוך לניטור ממוחשב של פעילות הייחום, לתזמון מיטבי של ביוץ והזרעה ולשיפור ההתעברות של פרות חלב

דוד וולפנזון, צבי רוט, יניב לבון, ערן פרידמן – 2019, מס המחקר 820-0335-18

השפעה סינרגטית/אדטיבית של רעלנים המצויים במזונות על חיוניות תאי-זרע של בקר

צבי רוט, יואל זרון – 2020, מס המחקר 820-0346-18

ביצוע בדיקות הריון מוקדמות בחלב והשפעתן על רווחת הפרה וביצועי הרבייה בהשוואה לבדיקות הריון רקטליות

יניב לבון, שמוליק פרידמן, עדין שווימר, רמה פלק – 2020, מס המחקר 983-0036-20

הערכת יעילותו של צינון הלילה ברפת החלב מבחינת תנובת חלב ופוריות

ד"ר עמי ארנון וד"ר מיכאל ואן סטראטן – "החקלאית", 2021, מס המחקר 668-0120-20

השפעת תאורה מלאכותית בלילה על יעילות ניצולת מזון ותנובת חלב ורכיביו של פרות

אביב אשר, 2020, מספר מחקר 596-0410-19

ביסוס ובחינת מדד הדעיכה לצורך חישוב פקטור המיהול והכנת הקשיות להזרעה

פרופ' צביקה רוט, ד"ר יואל זרון, גב' טניה קוגן - 2017 - מספר מחקר 820-339-17

הקטנת תדירות החליבה בחודש הראשון לתחלובה כאמצעי לשיפור מאזן האנרגיה והשפעתו על תנובת החלב מטבוליזם וביצועי הפוריות

ד"ר עוזי מועלם, 2016, מספר מחקר 362-0499-16

שיפור והתאמת תהליך העברת עוברים לפרות הולשטיין – פריזי גבוהות תנובה במשק החלב בישראל

ד"ר טל רז, ד"ר יואל זרון, ד"ר אמיר שיפמן - 2015 - מספר מחקר 705-0068-15