up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

השפעה סינרגטית/אדטיבית של רעלנים המצויים במזונות על חיוניות תאי-זרע של בקר

שם המאמר באנגלית: Synergistic/additive impact of foodborne toxins on bovine spermatozoa quality

מספר העבודה: 820-0346-18

שנת התחלת המחקר: 2018

שנת סיום המחקר: 2020

שמות חוקרים: צבי רוט, יואל זרון

מוסד המחקר: הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית

שמות החוקרים באנגלית  – Zvi Roth, Yoel Zeron

מילות מפתח בעברית: מזהמים סביבתיים, מיקוטוקסינים, איכות תאי זרע, בקר

מילות מפתח באנגלית Environmental contaminants, mycotoxins, spermatozoa quality, bull

תקציב כולל של המחקר: 240,000 ש"ח

תחום המחקר: ממשק ופיזיולוגיה

לכניסה למחקר לחץ כאן