up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הקדמת מועד הביוץ הראשון לאחר ההמלטה כאמצעי לשיפור ביצועי הפוריות בפרות חלב הולשטיין-פריזי ישראלי לאחר תום ימי המנוחה  

שם המאמר באנגלית:

Hastening first post-partum ovulation as a means to improve reproduction performance after the voluntary waiting period in Israeli Holstein cows


מספר העבודה: 705-0076


שנת התחלת המחקר: 2018


שנת סיום המחקר: 2022


שמות חוקרים:

חוקר הראשי: ד"ר טל רז, ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט, האוניברסיטה העברית.

חוקרים שותפים: ד"ר מאור קדמי, ד"ר שני שינין, ד"ר אלון קפלן,  – החקלאית. ד"ר ערן גרשון, מינהל המחקר החקלאי

מוסד המחקר: ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט, האוניברסיטה העברית


שמות החוקרים באנגלית  – Tal Raz, Maor Kedmi, Alon Kaplan, Eran Gershon, Shani Scheinin


מילות מפתח בעברית:  אנדומטריטיס, פרות חלב, מחלות שלאחר ההמלטה, ביוץ, בריאות רחם

מילות מפתח באנגלית – Endometritis, Dairy cows, Postpartum diseases, Ovulation, Uterine health


תקציב כולל של המחקר: 185,853ש"ח


תחום המחקר: פוריות ופיזיולוגיה


לתקציר המחקר – לחץ כאן

לתקציר באנגלית – לחץ כאן

לדוח מסכם –לחץ כאן