up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

בחינת היחס X/Y בתאי זרע והקשר לתנועה פרוגרסיבית, מורפוקינטיקה ומין העובר     

שם המאמר באנגלית:

Association between progressive motility X/Y ratio in bovine semen and embryo gender


מספר העבודה: 820-0355


שנת התחלת המחקר: 2021


שנת סיום המחקר-2023


שמות חוקרים:

חוקר הראשי רוט צבי

מוסד המחקר:האוניברסיטה העברית – הפקולטה לחקלאות


שמות החוקרים באנגלית  – Roth zvi


מילות מפתח בעברית: תנועה פרוגרסיבית, מין העובר, מורפוקינטיקה

מילות מפתח באנגלית -progressive motility; embryo gender; morphokinetics


תקציב כולל של המחקר: 255,000


תחום המחקר: פוריות ופיזיולוגיה


לתקציר לחץ כאן

לתקציר באנגלית לחץ כאן

לדוח מסכם – לחץ כאן