up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

האם אנדוקנבינואידים הינם ביומרקרים לעקה בפרות חלב?

שם המאמר באנגליתAre endocannabinoids stress biomarkers in dairy cows?


מספר העבודה: 362-0580


שנת התחלת המחקר: 2019

שנת סיום המחקר: 2021


שמות חוקרים:

  1. ד"ר מאיה זכות
  2. פרופ' יוסי תם

שמות החוקרים באנגלית  – , Joseph Tam Maya Zachut


מילות מפתח בעברית: ביומרקר, חלב, פיזיולוגיה, מטבוליזם


מילות מפתח באנגלית – biomarker, physiology, milk, metabolism


תקציב כולל של המחקר: 225,000ש"ח


תחום המחקר: פיזיולוגיה


לכניסה למחקר לחץ כאן