up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

פירסום מאל”ה

אנשי השנה לשנת תשע”ח – מנהלי וצוותי הרפתות של ההתארגנות

אנשי השנה לשנת תשע”ח – מנהלי וצוותי הרפתות של ההתארגנות

פצמ”רים , בלוני תעברה, שרפת מתבנים זה היה “לחם חוקינו” במהלך השנה. למרות המצבים הקשים והמסוכנים המשכו הרפתנים בשגרת היום! על העזרה הדדית והדאגה של אחד לשני בהתארגנות. על ההתמדה לאורך השנים בסימון גבולות המדינה ושמירה על אדמותיה של כל רפתות ההתארגנות בזכותכם ומסירותכם הוכחתם מעל לכל ספק: הרפת היא העוגן המרכזית של הישובים והמדינה.
קרא עוד
סרט: שיגרת חליבה היגיינית

סרט: שיגרת חליבה היגיינית

סרט: שיגרת חליבה היגיינית
קרא עוד
סרט: דיגום

סרט: דיגום

סרט: דיגום
קרא עוד
סרט: CMT – בדיקה בצאן

סרט: CMT – בדיקה בצאן

סרט: CMT – בדיקה בצאן
קרא עוד
סרט: טיפול במרבץ בתיחוח

סרט: טיפול במרבץ בתיחוח

סרט: טיפול במרבץ בתיחוח
קרא עוד
סרט: עירפול בלחץ גבוה

סרט: עירפול בלחץ גבוה

סרט: עירפול בלחץ גבוה
קרא עוד
סרט: טיפול במרבץ בקלטור עמוק

סרט: טיפול במרבץ בקלטור עמוק

סרט: טיפול במרבץ בקלטור עמוק
קרא עוד
סרט: מיחזור מי השטיפה של מכון החליבה

סרט: מיחזור מי השטיפה של מכון החליבה

סרט: מיחזור מי השטיפה של מכון החליבה
קרא עוד
סרט: טיפול במרבץ במשדדה אחורית

סרט: טיפול במרבץ במשדדה אחורית

סרט: טיפול במרבץ במשדדה אחורית
קרא עוד
סרט: מיחזור מי השטיפה של מכון החליבה 2

סרט: מיחזור מי השטיפה של מכון החליבה 2

סרט: מיחזור מי השטיפה של מכון החליבה 2
קרא עוד
סרט: טיפול במרבץ בקלטור

סרט: טיפול במרבץ בקלטור

סרט: טיפול במרבץ בקלטור
קרא עוד
סרט: מגרפה מכנית לתאי רביצה

סרט: מגרפה מכנית לתאי רביצה

סרט: מגרפה מכנית לתאי רביצה
קרא עוד
סרט: חליבה רובוטית

סרט: חליבה רובוטית

סרט: חליבה רובוטית
קרא עוד
סרט: מגרפה חלזונית לתאי רביצה

סרט: מגרפה חלזונית לתאי רביצה

סרט: מגרפה חלזונית לתאי רביצה
קרא עוד
סרט: כף למילוי תאי רביצה

סרט: כף למילוי תאי רביצה

סרט: כף למילוי תאי רביצה
קרא עוד
גודל פונט