up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

פירסום מאל”ה

סרט: טיפול במרבץ במשדדה קדמית

סרט: טיפול במרבץ במשדדה קדמית

קרא עוד
סרט: עגלה פורקת לתאי רביצה

סרט: עגלה פורקת לתאי רביצה

סרט: עגלה פורקת לתאי רביצה
קרא עוד
סרט: צינון

סרט: צינון

סרט: צינון
קרא עוד
סרט: טיפוח זנים

סרט: טיפוח זנים

סרט: טיפוח זנים
קרא עוד
סרט: מיחזור מי השטיפה של מכון החליבה

סרט: מיחזור מי השטיפה של מכון החליבה

קרא עוד
סרט: סביבה

סרט: סביבה

סרט: סביבה      
קרא עוד
סרט: ניהול

סרט: ניהול

סרט: ניהול
קרא עוד
סרט: מחקר ופיתוח

סרט: מחקר ופיתוח

סרט: מחקר ופיתוח
קרא עוד
סרט: מבני הרפתות

סרט: מבני הרפתות

סרט: מבני הרפתות
קרא עוד
סרט: רפתות – כללי

סרט: רפתות – כללי

סרט: רפתות – כללי
קרא עוד
סרט: הזרעה

סרט: הזרעה

סרט: הזרעה      
קרא עוד
סרט: הזנה (2)

סרט: הזנה (2)

סרט: הזנה (2)
קרא עוד
סרט: הזנה

סרט: הזנה

סרט: הזנה
קרא עוד
מועצת החלב – חוברת על המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב-מהדורת 2006

מועצת החלב – חוברת על המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב-מהדורת 2006

מועצת החלב – חוברת על המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב-מהדורת 2006 כוללת 10 עמודי צבע. חוברת זו מפרטת בעברית ובאנגלית את הנושאים הבאים: מי אנחנו? חזון מאל”ה. פירוט שירותי מאל”ה במעבדה ובשדה. חינוך והדרכה. החוברת ללא תשלום, ניתן להזמין באמצעות דוא”ל: ralph@milk.org.il
קרא עוד
המלצות לתחזוקה מונעת של מכון החליבה במשק גדול

המלצות לתחזוקה מונעת של מכון החליבה במשק גדול

המלצות לתחזוקה מונעת של מכון החליבה במשק גדול המלצות לתחזוקה מונעת של מכון החליבה לפי טיפול יומי המערכת בדיקות וטיפולים תאריך ביצוע תאריך הבא בוצע ע”י משאבות ואקום כנף זרימת שמן + גובה שמן מערכת ויסות ואקום מעקב על רמת הואקום בשעון במכון מערכת פעימה פיתול פטמות בתוך הגביע מיכל חלב בדיקת טמפרטורה חלב מדחסי
קרא עוד
גודל פונט