up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

פירסום מאל”ה

מדריך לרווחת בעלי-חיים ברפתות ובדירי חלב – 2016

מדריך לרווחת בעלי-חיים ברפתות ובדירי חלב – 2016

קרא עוד
בטיחות ביולוגית בעדר

בטיחות ביולוגית בעדר

קרא עוד
מצטרפים ל Grade  A ליצור חלב בריא, איכותי והגייני-  2006

מצטרפים ל Grade A ליצור חלב בריא, איכותי והגייני- 2006

מצטרפים ל Grade A ליצור חלב בריא, איכותי והגייני- 2006 כוללת 11 עמודי צבע. חוברת זו מסבירה את מהות תקן האיכות הבין לאומי לנושא החלב, מי המעורבים ,מהן המטרות, מהן הדרישות הכלליות מהמגדל,המדדים המיקצועיים מי יפקח על ישומו וכן מבדק עצמי של המגדל למידת מוכנותו ליישום התקן. החוברת ללא תשלום, ניתן להזמין באמצעות דוא”ל: ralph@milk.org.il
קרא עוד
סרט: חליבה

סרט: חליבה

סרט: חליבה
קרא עוד
מועצת החלב – חוברת על המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב-מהדורת 2006

מועצת החלב – חוברת על המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב-מהדורת 2006

מועצת החלב – חוברת על המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב-מהדורת 2006 כוללת 10 עמודי צבע. חוברת זו מפרטת בעברית ובאנגלית את הנושאים הבאים: מי אנחנו? חזון מאל”ה. פירוט שירותי מאל”ה במעבדה ובשדה. חינוך והדרכה. החוברת ללא תשלום, ניתן להזמין באמצעות דוא”ל: ralph@milk.org.il
קרא עוד
המלצות לתחזוקה מונעת של מכון החליבה במשק גדול

המלצות לתחזוקה מונעת של מכון החליבה במשק גדול

המלצות לתחזוקה מונעת של מכון החליבה במשק גדול המלצות לתחזוקה מונעת של מכון החליבה לפי טיפול יומי המערכת בדיקות וטיפולים תאריך ביצוע תאריך הבא בוצע ע”י משאבות ואקום כנף זרימת שמן + גובה שמן מערכת ויסות ואקום מעקב על רמת הואקום בשעון במכון מערכת פעימה פיתול פטמות בתוך הגביע מיכל חלב בדיקת טמפרטורה חלב מדחסי
קרא עוד
המלצות לתחזוקה מונעת של מכון החליבה במשק קטן

המלצות לתחזוקה מונעת של מכון החליבה במשק קטן

המלצות לתחזוקה מונעת של מכון החליבה במשק קטן המלצות לתחזוקה מונעת של מכון החליבה – טיפול יומי המערכת בדיקות וטיפולים תאריך ביצוע תאריך הבא בוצע ע”י משאבות ואקום כנף זרימת שמן + גובה שמן מערכת ויסות ואקום מעקב על רמת הואקום בשעון במכון מערכת פעימה פיתול פטמות בתוך הגביע מיכל חלב בדיקת טמפרטורה חלב מדחסי
קרא עוד
חומרי חיטוי לפטמות

חומרי חיטוי לפטמות

קרא עוד
גורמי סיכון לבריאות העטין בעדר החלב הישראלי

גורמי סיכון לבריאות העטין בעדר החלב הישראלי

קרא עוד
אבחוני שמרים מדלקות עטין בבקר

אבחוני שמרים מדלקות עטין בבקר

קרא עוד
חלב א"ב – תקן איכות ובטיחות לענף החלב בישראל

חלב א"ב – תקן איכות ובטיחות לענף החלב בישראל

קרא עוד
סרט: בריאות העדר

סרט: בריאות העדר

סרט: בריאות העדר      
קרא עוד
סרט: וטרינריה

סרט: וטרינריה

סרט – וטרינריה
קרא עוד
גודל פונט