up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

קול קורא להגשת תוכניות מחקר

קול קורא כנס מדעי הבקר והצאן 2024

קול קורא להגשת בקשות למלגות מטעם קרן המחקר של מועצת החלב לשנת 2024

קול קורא להגשת הצעות מחקר לקרן המחקר של מועצת החלב לשנת 2025

קול קורא מיוחד לבדיקת השפעות המלחמה על ענף החלב

קול קורא להגשת בקשות למלגות מטעם קרן המחקר של מועצת החלב לשנת 2023 

קול קורא להגשת הצעות מחקר חדשות לקרן המחקר של המקנה במועצת החלב לשנת 2024

קול קורא להגשת עבודות לקראת הכנס ה-33 למדעי הבקר והצאן

קול קורא לסטודנטים לווטרינריה בב"ס ע"ש קורט – הפקולטה לחקלאות רחובות לשנת 2022

קול קורא להגשת הצעות מחקר לקרן המחקר של מועצת החלב לשנת 2023

קול קורא לסטודנטים לווטרינריה בב"ס ע"ש קורט – הפקולטה לחקלאות רחובות

קול קורא להגשת בקשות למלגות מקרן המחקרים של מועצת החלב

קול קורא – דרושים לקליטת חוקרים במחלקת בקר וצאן, מנהל המחקר החקלאי

קול קורא להגשת הצעות מחקר לקרן המחקר של מועצת החלב לשנת 2022

קול קורא לועדות מחקר ענף החלב 2021 – 20.1.2021

קול קורא להגשת בקשות למלגות מקרן המחקרים של מועצת החלב – 27.8.2020