up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מצגות מיום עיון בריאות שהתקיים בבית דגן ב 15.3.22

בטיחות ביולוגית

ד"ר עמית תומר

בת שחפת בישראל: איפה אנחנו עומדים, ולאן אנחנו רוצים להתקדם

שקד דרוקר, אורי קורן, נדב גלאון , מיכאל ואן סטרטן , גבי קניגסבלד

סיכון מוגבר להפצה של לפטוספירה זואונוטית ע"י עדרי בקר במרעה עם נגישות למקורות מים טבעיים במהלך התפרצות המחלה בישראל בקיץ 2018

ליאור זמיר, מירי באום , סבטלנה ברדנשטיין, שלמה בלום , קובי מורן גלעד, מיכל פרי מרקוביץ, רוני קינג , רועי לפיד, פארס חמד , בוריס אבן טוב, אהוד אלנקוה

נאוספורה – תוכנית שליטה ארצית כנס בריאות

מאור קדמי

מטרות ויעדים ברפואת בעלי חיים המייצרים מזון

גבי קניגסוולד

רווחת חיות משק "בעתיד הקרוב- הערכה מרחוק"

ד"ר יוני בן-גרא

תנועת יונים המבקרות ברפתות והפוטנציאל שלהן להעברת מחלות.

שי כהני, מירנדה קרפטון ואור שפיגל רות הדס ואבישי לובלין

השפעת תאורה מלאכותית חסכונית מסוג LED על תנובת חלב ויעילות ייצור של פרות חלב

ד"ר אביב אשר

השפעת היום בשבוע על ביצועי הפוריות

יואל זרון

הורשה סביבתית: ראיות להורשה אפיגנטית של עקת חום בבקר לחלב לאורך ארבעה דורות

יהודה ולר , אפרים עזרא, ומורן גרשוני

השפעת תוספת צינון באבוס על ביצועי ייצור בסככה כוללת לעומת סככה מרחבית בעונת הקיץ בנגב

עירא פלך, יואב שעני , הלל מלכה , יניב לבון

הערכת יעילותו של צינון הלילה

עמי ארנין , מיכאל ואן סטרטן .

בדיקות הריון מוקדמות בחלב והשפעתן על התנהלות הרפת, ביצועי הרבייה ורווחת הפרה

יניב לבון , שמוליק פרידמן , עדין שווימר , רמה פלק