up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

2008

: מדיניות תשלום עבור חלב בקר עודף לשנת 2008

לכבוד יצרן חלב בקר שלום רב, הנדון: מדיניות תשלום עבור חלב בקר עודף לשנת 2008 (החלטת מועצת המנהלים מה-3 לספטמבר 2007) 1. ההתפלגות החודשית של המכסה מפורטת בנספח. 2. הגדרת עונות: 2.1. חורף: ינואר – מאי, נובמבר ודצמבר 2008 – 7 חודשים. 2.2. קיץ: יוני – אוקטובר 2008 – 5 חודשים. 3. המקדמה עבור חלב
קרא עוד

מדיניות התשלום לחלב בקר עפ"י רכיבים לשנת 2008

י' אב, תשס"ז 25 יולי, 2007 20-481-07 לכבוד יצרני חלב בקר מדיניות התשלום לחלב בקר עפ"י רכיבים לשנת 2008 (החלטת מועצת המנהלים מיום 30.7.2007)   1. ערכי הרכיבים (חלבון ושומן) בחישוב מחיר מטרה הערכים הנורמטיביים לחלבון ושומן הם כדלקמן: חלבון – 3.228% (32.28 גר'/ליטר). שומן – 3.671% (36.71 גר'/ליטר). ( ערכים אלה מבטאים את תכולת
קרא עוד

מדיניות התשלום לחלב מתוכנן בשנת 2008

י' אב, תשס"ז 25 יולי, 2007 1-482-07 לכבוד יצרני חלב בקר מדיניות התשלום לחלב מתוכנן בשנת 2008 (החלטת מועצת המנהלים מתאריך 30.7.2007) 1. ההתפלגות השנתית של המכסה תהייה בהתאם לטבלה המצורפת. 2. מדיניות התשלום עבור חלב מתוכנן במסגרת המכסה :     2.1 הגדרת עונות: חורף: ינואר-מאי, נובמבר, דצמבר – 7 חודשים.                                קיץ: יוני
קרא עוד

תכנון רב שנתי בייצור לשנת 2008

תכנון רב שנתי בייצור לשנת 2008 – התייעצות במועצת החלב שהתקיימה ב-21.6.07 ביום חמישי, 21.6.07, התקיימה במועצת החלב פגישת התייעצות לא פורמאלית בנושא התכנון הרב שנתי בענף. נושא זה נדון מדי שנה, ולפגישה מוזמנים יצרני חלב, אנשי המחלבות הגדולות ונציגי משרד החקלאות. הפגישה היא כאמור לא פורמאלית והכוונה היא לשמוע מגוון דעות והצעות לגבי תכנון ענף
קרא עוד

ריכוז מדיניות התשלום לשנת 2008

למכתב המקורי בפורמט WORD
קרא עוד

מדיניות תשלום עבור חלב בקר עודף לשנת 2008 – 2

כ"א אלול, תשס"ז  –  4 ספטמבר, 2007  –  1-559-07 לכבוד יצרן חלב בקר שלום רב, הנדון: מדיניות תשלום עבור חלב בקר עודף לשנת 2008          (החלטת מועצת המנהלים מה-3.9.2007)   1. ההתפלגות החודשית של המכסה מפורטת בנספח. 2. הגדרת עונות: 2.1. חורף: ינואר – מאי, נובמבר ודצמבר 2008 – 7 חודשים. 2.2. קיץ:   יוני – אוקטובר 2008 – 5 חודשים. 3. המקדמה  עבור
קרא עוד

עדכונים בתקנון בדבר איכות חלב פרה גולמי בקבלתו במחלבה לשנת 2008

לפתיחת החוזר המקורי בפורמט וורד – לחצו כאן… ‏י"א ניסן, תשס"ח ‏16 אפריל, 2008 08-285-14 לכבוד יצרני חלב בקר   שלום רב, עדכונים בתקנון בדבר איכות חלב פרה גולמי בקבלתו במחלבה לשנת 2008 מועצת המנהלים בישיבתה ב-14 לאפריל אישרה את העדכונים הבאים בתקנון איכות חלב פרה גולמי: 1. אחסון חלב:  החלב ברפתות יקורר ויאוחסן במיכלים נעולים
קרא עוד