up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

2018

קול קורא להגשת עבודות – הכנס השנתי ה- 33 למדעי הבקר והצאן

החלטה על שינוי משקל מנת חולבות ברפת הישראלית

פרוטוקול ועדת הזנה ומספוא – 15/6/2022

מחירי מטרה לחלב גולמי בחודשים יולי-ספטמבר 2022

קול קורא מיוחד לחקר מחלת הפה והטלפיים 2023

קול קורא להגשת בקשות למלגות מטעם קרן המחקר של מועצת החלב לשנת 2022

חוגגים שבועות בבית הנשיא – 1.6.2022

טקס שבועות בבן שמן – 2.6.2022

שנתון מועצת החלב – 2021

קול קורא להגשת עבודות לקראת הכנס ה-33 למדעי הבקר והצאן

תקצירי הרצאות של המפגשים האזוריים 15- מרץ, 13- אפריל, 9- מאי 2022 חלופה לכנס מדעי הבקר והצאן 2021

שימוש בחומרי לוואי מתעשיית המזון ההומנית להזנת בעלי חיים בעת הזאת – ד"ר יואב יקיר, יואב שעני, ד"ר גבי עדין – אגף בע"ח, שה"מ

קול קורא לסטודנטים לווטרינריה בב"ס ע"ש קורט – הפקולטה לחקלאות רחובות לשנת 2022

דף הנחיות להתנהלות ושמירה על בטיחות ביולוגית בעת התפרצות מחלה מגפתית – פו"ט

מחירי מטרה לחלב גולמי בחודשים אפריל-יוני 2022