up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הודעות ליצרנים

קול קורא להגשת עבודות לקראת הכנס ה-33 למדעי הבקר והצאן

תקצירי הרצאות של המפגשים האזוריים 15- מרץ, 13- אפריל, 9- מאי 2022 חלופה לכנס מדעי הבקר והצאן 2021

שימוש בחומרי לוואי מתעשיית המזון ההומנית להזנת בעלי חיים בעת הזאת – ד”ר יואב יקיר, יואב שעני, ד”ר גבי עדין – אגף בע”ח, שה”מ

קול קורא לסטודנטים לווטרינריה בב”ס ע”ש קורט – הפקולטה לחקלאות רחובות לשנת 2022

דף הנחיות להתנהלות ושמירה על בטיחות ביולוגית בעת התפרצות מחלה מגפתית – פו”ט

מחירי מטרה לחלב גולמי בחודשים אפריל-יוני 2022

קול קורא להגשת הצעות מחקר לקרן המחקר של מועצת החלב לשנת 2023

קורס ניהול משק צאן 2022 באוניברסיטה – 9.5.2022

דרוש/ה לבורנט/ית למעבדה לבריאות עטין בקיסריה

הערכות למזג אויר סוער

מחירי מטרה לחלב גולמי בחודשים ינואר-מרץ 2022

תכנית קורסי שה”מ תחום בקר לחלב לשנים 2022 ו-2023

הערכות למזג אויר גשום וסוער במיוחד

דחיית כנס מדעי הבקר לדצמבר 2022

מחירי מטרה לחלב גולמי בחודשים אוקטובר – דצמבר2021

גודל פונט