up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

שיפור והתאמת תהליך העברת עוברים לפרות הולשטיין – פריזי גבוהות תנובה במשק החלב בישראל

מספר עבודה:  705-0068-15

שנת התחלת המחקר:  2015

שנת סיום המחקר:  2017

שמות חוקרים:

ד"ר טל רז – ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט, האוניבסיטה העברית. החוקר הראשי.

ד”ר יואל זרון- מנהל מקצועי של “שיאון”- אחראי על ניסוי הפוריות.

ד"ר אמיר שיפמן – החברה להזרעה מלאכותית בבקר בישראל, שיאון. ראש המחלקה להעברת עוברים בשיאון.

שמות החוקרים באנגלית:

Tal Raz

Yoel Zaron

Amir Shifman

מילות מפתח בעברית:  העברת עוברים , פונדקאות , סינכרון

תחום:  פוריות

לכניסה למחקר לחץ כאן