up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

שווה לקרוא

הוראות החירום של משרד החקלאות  26.3.2020

הוראות החירום של משרד החקלאות 26.3.2020

קרא עוד
כנס מדעי הבקר והצאן 2019 – מושב 5 – איכות המוצר והסביבה בצאן (יו”ר – ד”ר מירי כהן – צינדר)

כנס מדעי הבקר והצאן 2019 – מושב 5 – איכות המוצר והסביבה בצאן (יו”ר – ד”ר מירי כהן – צינדר)

  שינויים בהנחיות התכנון ותנאי…
קרא עוד
תמיכת משרד החקלאות ברכישת מיכלי מים – הסכם המים

תמיכת משרד החקלאות ברכישת מיכלי מים – הסכם המים

מיכלי מים לשעת חרום למכתב…
קרא עוד
כנס מדעי הבקר והצאן 2019 – מושב 15- שיפור רווחת החיה והקיימות ברפת  (יו”ר – ד”ר מאיה זכות)

כנס מדעי הבקר והצאן 2019 – מושב 15- שיפור רווחת החיה והקיימות ברפת (יו”ר – ד”ר מאיה זכות)

דיווח תוצאות ביניים מניסוי תיחוח…
קרא עוד
גודל פונט