חדשות מועצת החלב

  

22.1.2019

הליך העברת מכסות חלב בקר – אנו מבקשים להודיעכם כי הליך העברת מכסות חלב בקר במשק המשפחתי יצא לדרך.

המועד האחרון להגשת בקשה הינו 12.2.2019.

ההליך מתקיים בהתאם לפרק ה' 1 לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב), התשע"ד 2014.

שימו לב, בקשות לפרישה מייצור חלב יתקבלו בטופס מקורי בלבד.

בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות לדוא"ל meital@milk.org.il ולפקס 03-9564766.

באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון.

לפרטים נוספים ולטפסים – לחץ כאן

הליך העברת מכסות חלב צאן, תזכורת – אנו מבקשים להזכירכם כי הליך להעברת מכסות חלב כבשים וחלב עיזים יצא לדרך.

המועד האחרון להגשת בקשה בכל אחד מההליכים הינו 27.1.2019.

ההליכים מתקיימים בהתאם לפרק ה' 1 לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב), התשע"ד 2014.

שימו לב, לא ניתן להגיש בקשות לפרישה מייצור חלב בשלב זה.

בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות לדוא"ל meital@gmail.com ולפקס 03-9564766.

באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון.

לפרטים נוספים ולטפסים – עזים – לחץ כאן

לפרטים נוספים ולטפסים – כבשים – לחץ כאן

חנוכת מכון חליבה חניתה – סער – בשבוע שעבר נחנך מכון חליבה חדש בקיבוץ סער, כאשר המכון משמש את רפת סער ואת רפת חניתה אשר הצטרפה לחליבה משותפת.
זוהי נקודת אור, כאשר אנו רואים כי רפתות ממשיכות להשקיע וגם יצרנים חדשים מצטרפים לענף. ברכות לכל העוסקים במלאכה ובהצלחה.


ביטוח ברוצלה – מועצת החלב חתמה על הסכם ביטוח עם הקנ"ט לגבי ביטוח תמותת פרות ממחלת הברוצלה.המדינה משתתפת בעלות הביטוח בהיקף של 80%.

במקרי תמותה, החל מ 1.1.19, הכיסוי הביטוחי יהיה על 80% מערך הפרה.
תודה רבה לצביקה כהן ממשרד החקלאות אשר פעל נמרצות להוציא את ההסכם הזה לפועל.

להסכם לחץ כאן