up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

הליך העברת מכסות חלב כבשים 2-2018

בהתאם לתקנה 32ז(ו), היות ולא התקבלו בוועדת המכסות בקשות לקבלת סך המכסות להעברה בהליך זה, הרינו להודיע על הפחתת התמורה עבור מנת מכסה ב- 20 אגורות לליטר. התמורה המעודכנת הינה 3.1 ש”ח לליטר (בתוספת מע”מ).
בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות בדוא”ל meital@milk.org.il ובפקס 03-9564766 עד ליום 27.1.19.
באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון.
להליך העברת מכסת חלב כבשים 
להודעה בעניין הליך העברת מכסות חלב כבשים במגזר המשפחתי  לחץ כאן
לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך העברת מכסות חלב כבשים לחץ כאן

שווה לקרוא

ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – נהלים ואמות מידה + טפסים + הבהרות לשנת 2008

ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – נהלים ואמות מידה + טפסים + הבהרות לשנת 2008

קרא עוד
מענה לשאלות נפוצות בנושא יישום "מתווה לוקר"

מענה לשאלות נפוצות בנושא יישום "מתווה לוקר"

קרא עוד
אי של יציבות באוקיינוס הסוער של החלב העולמי

אי של יציבות באוקיינוס הסוער של החלב העולמי

אי של יציבות באוקיינוס הסוער…
קרא עוד
הליך העברת מכסות חלב עיזים – עדכון 17.6.18

הליך העברת מכסות חלב עיזים – עדכון 17.6.18

  בהתאם לתקנה 32 ז…
קרא עוד
גודל פונט