up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

הליך העברת מכסות חלב עיזים – עדכון 7.1.2019

 

בהתאם לתקנה 32 ז (ו), היות ולא התקבלו בועדת המכסות בקשות לקבלת סך המכסות להעברה בהליך זה, הרינו להודיע על הפחתת התמורה עבור מנת מכסה ב-20 אגורות לליטר. התמורה המעודכנת הינה 1.3 ש”ח לליטר חלב (בתוספת מע”מ).

בקשות לקבלת מנת מכסה, יש להעביר עד ליום 27.1.19
 
בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות דוא”ל ופקס.
 
באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון.
להליך העברת מכסת חלב עיזים
להודעה בעניין הליך העברת מכסות חלב עיזים במגזר המשפחתי לחץ כאן
לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך העברת מכסות חלב עיזים לחץ כאן

שווה לקרוא

הליך ניוד רבעוני מספר 8

הליך ניוד רבעוני מספר 8

הליך ניוד רבעוני מספר 8…
קרא עוד
הקצאת תוספת מכסת חלב בקר לשנת 2010 – בתי ספר חקלאיים

הקצאת תוספת מכסת חלב בקר לשנת 2010 – בתי ספר חקלאיים

קרא עוד
קביעת ערך העברת ליטר חלב בקר במכסה החל מ- 1.1.2006

קביעת ערך העברת ליטר חלב בקר במכסה החל מ- 1.1.2006

ה' טבת, תשס"ו5 ינואר, 2006לכבודיצרני…
קרא עוד
הליך ניוד מכסות מסלול א' (מכסות קטנות)

הליך ניוד מכסות מסלול א' (מכסות קטנות)

הליך ניוד - מסלול א'…
קרא עוד
גודל פונט