up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

הליך העברת מכסות חלב בקר 2019 – 22.1.2019

ועדת המכסות פרסמה הליך להעברת מכסות חלב בקר במשק המשפחתי.

המועד האחרון להגשת בקשה הינו 12.2.2019.

ההליך מתקיים בהתאם לפרק ה’ 1 לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב), התשע”ד 2014.

שימו לב, בקשות לפרישה מייצור חלב יתקבלו בטופס מקורי בלבד.

בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות בדוא”ל meital@milk.org.il ופקס 03-9564766.

באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון.

להודעה בעניין הליך העברת מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי לחץ כאן

לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך העברת מכסות חלב בקר לחץ כאן

לטופס הודעה על פרישה מייצור חלב לחץ כאן

 

שווה לקרוא

תוצאות הליך ניוד מס’ 5 – מעודכן לשנת 2012

תוצאות הליך ניוד מס’ 5 – מעודכן לשנת 2012

    לאחר ביצוע בדיקה…
קרא עוד
אמות מידה לשינוי מכסות חלב בקר לשנת 2008 – משק שיתופי

אמות מידה לשינוי מכסות חלב בקר לשנת 2008 – משק שיתופי

אמות מידה לשינוי מכסות חלב…
קרא עוד
קנס מינהלי – תכנון משק החלב בישראל

קנס מינהלי – תכנון משק החלב בישראל

קרא עוד
“הליך ניוד המכסות” – מספר 2 – תוצאות לשנת 2009

“הליך ניוד המכסות” – מספר 2 – תוצאות לשנת 2009

מחיר שיווי משקל  - 2.5…
קרא עוד
גודל פונט