up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הוראות לענין הפחתת מכסה בגין תת-ביצוע מתמשך

 

שלום

לקריאת סיכום הדיון בהערות שהתקבלו בנושא הפחתת מכסה בגין תת-ביצוע מתמשך לחצו כאן

לקריאת הוראות לענין הפחתת מכסה בגין תת-ביצוע מתמשך לחצו כאן