up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

טופס מקדים לקבלת מחקר מסכם לאתר המועצה – טופס 6

להדפסת הטופס לחץ כאן

לקראת הגשת הדוח המסכם ימלא החוקר את טופס המקדים המצ"ב :

טופס מקדים לקבלת מחקר מסכם לאתר המועצה

שם המאמר בעברית:                                                                                           

שם המאמר באנגלית:                                                                                         

מספר העבודה:                                                                                                   

שנת התחלת המחקר :                                                                                         

שנת סיום המחקר:                                                                                               

שמות חוקרים:                                                                                                   

מוסד המחקר                                                                                                 

שמות החוקרים באנגלית                                                                                  

מילות מפתח בעברית:                                                                                                 

מילות מפתח באנגלית                                                                                       

תקציב כולל של המחקר:                                                                                    

תחום המחקר: