up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

בשורה: נמצא פיתרון למשקי חלב שהוטל עליהם סגר וטרינרי

לבקשת מועצת החלב אישרה הבוקר וועדת הכלכלה של הכנסת, תיקונים בתקנות המכסות:

וועדת המכסות של מועצת החלב תוכל לאשר אומנה לחלק ממכסת החלב של יצרן שעל משקו הוטל סגר בשל מצב וטרינרי, כך שפרנסתו לא תפגע.

כן תוכל ועדת המכסות לאפשר ליצרנים לאחר אומנה להמשיך לייצר חלב במסגרת שותפות עם יצרנים אחרים.

כמו כן, אישרה הועדה את הגדלת מנת מכסת צאן בהליכי ניוד, ובנוסף, אישרה שמהיום תוכל ועדת המכסות לקיים קשר עם היצרנים באמצעות דואר אלקטרוני ולא רק באמצעות דואר ישראל.

מנכ"ל מועצת החלב, איציק שניידר, הודה לשר החקלאות ולמנכ"ל המשרד,

על סיועם בהובלת הנושא ובהכנת התקנות,

וכן, ליו"ר וועדת הכלכלה, ח"כ יעקב מרגי, ולחברי הוועדה על אישור התקנות.

איציק שניידר אמר: "זהו הישג משמעותי לענף החלב. התיקונים שהעברנו היום בוועדה יאפשרו לוועדת המכסות לתת פתרון למשקים רבים שנמצאים במצוקה ולמנוע קריסה כלכלית של יצרנים.

בנוסף, הצלחנו להשלים את הליכי הניוד שהתעכבו בענפי הצאן, ולייעל את הקשר של וועדת המכסות עם היצרנים.

ההצלחה היום היא בדיוק הביטוי לכך שאנו ענף מתקדם ויעיל אשר יודע להתאים את התקנות לצרכים המשתנים של השוק,

תוך יצירת פיתרונות לצרכים העולים מהשטח במסגרת החוק"