up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

רֶפֶת מוֹשָׁבִית

זוהי רפת משפחתית שנמצאת במושב ומונה כ-60 פרות חולבות בממוצע. 
נכון לשנת 2011 קיימות בישראל 786 רפתות משפחתיות, מרביתן רפתות מושביות השוכנות באזורי הפריפריה.