up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

קוֹמְטֶה

הקוֹ‏מטֶ‏ה היא גבינה צרפתית מחבל פראנש-קומטה הממוקם במזרח צרפת, בהרי האלפים. זוהי גבינה צהובה ממשפחת הגרויר, מרקמה משתנה בין גבינה צעירה ורכה, לאחר 4 חודשי הבשלה, לגבינה קשה לאחר 12 חודשי הבשלה.