up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

פִּסְטוּר

תהליך הפִסטור קרוי על שמו של לואי פסטר, מדען צרפתי שנחשב לאבי המיקרוביולוגיה והיה זה שפיתח את החיסון הפעיל הראשון בעולם. בתהליך הפסטור מחומם במהירות נוזל, דוגמת חלב, כמעט עד נקודת הרתיחה (בדרך כלל 73 מעלות צלזיוס), ואז מקורר במהירות. מטרת התהליך להשמיד נגיפים ואורגניזמים מזיקים, דוגמת חיידקים, פרוטוזואה ופטריות, מבלי לפגוע בטעמו של הנוזל או בערכו התזונתי. התהליך מאריך את חיי המדף של הנוזל. בישראל חלה חובת פיסטור על כל חלב המשווק בידי המחלבות.