up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מֶלָאמִין

זהו חומר המשמש בעיקר בתעשיית הנגרות והפלסטיק. בתעשיית החלב ניסו רפתנים בסין (בשנת 2008) להסוות בעזרת מלאמין את העובדה שמהלו חלב במים כדי להגדיל את כמותו. תינוקות שניזונו מחלב שעבר "טיפול" במלאמין נפגעו, בעיקר בכליותיהם, וחלקם אף מתו כתוצאה מכך. בישראל, כמו גם בשאר העולם, חל איסור חמור על שימוש במלאמין, בתעשיית המזון בכלל ובתעשיית החלב בפרט.