up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מִסְפּוֹא

כינוי כללי למגוון גדול של מזונות לבהמות אוכלות עשב. המספוא נחלק לשתי קבוצות עיקריות:
• מזון גס – מזון שערכו התזונתי העיקרי נובע מהחומר הצמחי (עלים, גבעולים, פרחים), כגון מרעה, שחת ותחמיץ. מזון גס מתאפיין בתכולת סיבים תזונתיים גבוהה.
• מזון מרוכז – מזון שערכו התזונתי העיקרי נובע מפרי הצמח (גרעינים), כגון חיטה, שעורה, תירס וסויה.

פעמים רבות, המספוא הוא תוצר לוואי – מזון שמקורו עודפים חקלאיים או תוצרי לוואי של תעשייה המבוססת על עיבוד מוצרים מן הצומח ומן החי, כגון סובין, גלוטן, כוספא וגפת. רוב תוצרי הלוואי הם בגדר מזון גס, אך יש כאלה (גפת וזיתים לדוגמה) שהם מזון מרוכז.