up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

חֻמְצָה לַקְטִית

חומצה לקטית (באנגלית: Lactic acid) היא תרכובת אורגנית הנוצרת בשרירים בעת פעילות גופנית מאומצת. אין לה כל קשר לחלב הבקר והצאן או לצריכתו.