up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

חֲגִיגוֹת הֶחָלָב

חגיגות שמחת החלב הם אירועים שיזמה המועצה העוסקים בייצור חלב ברפתות ובדירים, בעיבוד שלו במחלבות ובצריכתו בידי האדם. מטרות קיום אירועי חגיגות החלב הן: הצגת העשייה בענף החלב; הצדעה לעוסקים בענף – רפתנים, נוקדים ואנשי התעשייה; המחשת ההקפדה על רווחת בעלי החיים, שמירת איכות הסביבה והבטחת איכות החלב; תיאור הערכים הלאומיים שמאחורי מסירות החקלאים לפעילות השוטפת; והדגמת שרשרת הייצור בתעשייה – מהמלטת העגלה ועד להגעת החלב לחנויות. החגיגות נועדו גם להסביר לציבור הרחב את חשיבות צריכת שלוש מנות מוצרי חלב ביום. זאת, בעקבות ממצאים על מחסור בסידן וברכיבים תזונתיים חיוניים נוספים בתפריטם של ישראלים רבים.