up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הוֹרְמוֹנִים בֶּחָלָב

הורמונים טבעיים: הורמונים המופרשים ע"י הפרה. כמו חלב אם, גם חלב הפרה מכיל הורמונים טבעיים בכמויות מזעריותשלא ניתן לכמתן במיכשור הקיים היום. אין לנוכחות ההורמונים השפעה על בריאות האדם.

תרופות הורמונליות: קיים מספר קטן מאוד של תרופות על בסיס הורמונלי הרשומות כתרופות לבעלי חיים. תרופות אלה ותוצריהם אינם מופרשים בחלב. כל תרופה כזו מאושרת לשימוש, על ידי הוועדה הבין משרדית של משרד החקלאות ומשרד הבריאות לאישור תרופות ותכשירים וטרינריים, וניתנת על ידי וטרינר רק לצורך טיפול רפואי.

הורמונים סינטתיים: שונה הדבר לגבי הורמונים סינטתיים הניתנים לבעלי חיים לצורך הגדלת ייצור החלב או הבשר (למשל BST – Bovine Somatotropin). בארץ, השימוש בהורמונים אלה אסור. כאמור, אין במתן הורמון סינטתי כדי לתרום לבריאות הפרה, אלא רק כדי להגדיל את תנובתה. עם זאת, עד כה לא הוכח כל נזק לבריאות הפרות שטופלו בהורמון זה או לאנשים שצרכו חלב ומוצריו שהופקו מפרות אלה, והם מאושרים לשימוש על ידי ה-FDA.