up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

דַּלֶּקֶת עָטִין

זוהי דלקת המאופיינת בשינויים פיזיולוגיים, כימיים ובקטריאליים ברקמת העטין. העטין הוא רקמה רגישה לפתוגנים. כדי למנוע דלקות עטין מחויבים הרפתנים להקפיד על חיטויו, לפני ואחרי החליבה, ולוודא כי ציוד החליבה שברשותם תקין ואינו מפעיל עליו לחץ מיותר. החלב המשווק בישראל מנוטר דרך קבע במעבדה המונעת שיווק חלב עם ספירה לא תקינה של חיידקים ותאים סומטיים.