up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

עָטִין

בלוטת חלב הנמצאת בגופם של בעלי חיים ותפקידן העיקרי הוא להיניק את הוולדות (בעלי חיים בראשית חייהם) אצל מחלקת היונקים (שם המחלקה נובע מתפקידן זה). בכל יצור קיימות בלוטות חלב רבות המתרכזות בעטינים (איברים שנושאים את בלוטות החלב) ומאפשרים הנקה. בבעלי חיים בוגרים קיימות בלוטות חלב פעילות אך ורק בנקבות.