up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

דִּיר

דיר הוא מכלאה חקלאית לגידול חיות משק, כגון כבשים, עזים וחזירים – למטרת בשר, חלב, צמר וכדומה. הדיר המודרני הוא מתקן פשוט הדומה בבסיסו לדיר שהיה קיים בימי קדם. עם זאת, בדיר המודרני ישנם מתקני האבסה, השקיה, קירור וחימום מבוקרים שנועדו לתת תנאים אופטימליים לגידול תעשייתי.