up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

גַּבָּן

גַּבָּן הוא אדם שמקצועו הכנת גבינות. בעבר היו הגבנים רובם ככולם עצמאים המשווקים את תוצרתם לתושבי האזור כתוצאה מחיי המדף הקצרים של הגבינות שיוצרו מחלב לא מפוסטר. היום, כשמוצרי החלב רובם ככולם עוברים תהליך פסטור וחיי המדף ארוכים, את רוב הגבינות מייצרות חברות גדולות ורוב הגבנים שכירים. אף על פי כן, ישנם גבנים עצמאים שמייצרים גבינות הן כמקצוע והן כתחביב.

מהגבן המודרני נדרש ידע רב מבעבר, בייחוד לאור הדגש המושם על איכות הגבינות, הן מצד הרשויות הדורשות תנאי ייצור שיבטיחו את טיב המוצר והן מצד הצרכנים המצפים לגבינה איכותית.