up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

בַּת שַׁחֶפֶת

בת שחפת (פאראטוברקולוזיס, John’s disease) היא מחלה בבקר ובצאן שעלולה להסתיים במוות של בעל החיים (המחלה אינה מועברת לבני האדם). מחולל המחלה הוא החיידק Mycobacterium paratuberculosis. בצאן נדבקים הטלאים במחלה כשהם יונקים או בעת שהם באים במגע עם צואת אימהות נגועות במחלה. סימני המחלה באים לידי ביטוי בגיל 5-2 שנים, כאשר גורם עקה כלשהו פוגע בעדר. בבקר התמונה דומה – הדבקה בגיל צעיר, עד 6 חודשים, וביטוי המחלה בגיל מבוגר – 4 שנים ויותר. הביטוי הקליני הוא בעיקר: שלשולים, רזון ותמותה.