up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

אַבְקַת חָלָב

אבקת חלב היא רכיב בייצור מוצרי חלב מסוימים, בשעת מחסור בעיקר, שלא ניתן לייצר ממנה חלב ניגר וכמה מוצרים ספציפיים.
אבקת חלב נוצרת על ידי צמצום חלב בחום לחצי מנפחו המקורי, וריסוס הנותר בקיטור עד לאידוי מרבית נוזליו. שתי שיטות מקובלות אחרות הן: מריחת החלב על תוף פח רותח וסחרורו, עד שהחלב מתקשה על הדופן; ייבוש בהקפאה, בדומה לקפה מגורען. לכל שיטת ייבוש תוצר שונה במקצת מבחינת היכולת לשאת נוזלים מחדש, משקל נקי, טעם ואף ערכים תזונתיים. תוצר ייבוש חלב, נוסף על אבקת החלב, הוא החמאה.

ניתן לשחזר אבקת חלב ולהפכה לנוזל הדומה בתכונות רבות לחלב, לשימוש כמזון לתינוקות וכאחד המרכיבים ברצפטורות של מוצרי חלב שונים. שימוש נפוץ באבקת חלב הוא תוספת לבצקים ולמוצרי מזון, על מנת ליצור טעם ומרקם דומים לתוספת חלב, ללא דילול הבלילה.

אורך חיי המדף של אבקת חלב הוא כשנה וחצי. אבקת החלב קלה לשינוע ואינה דורשת קירור.