up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

מים לרפתות

היערכות חירום של רפתך לבעיית המים

היערכות חירום של רפתך לבעיית המים

  בכל מקרה של אירועי חירום כגון אסונות טבע או מלחמה, נמצא כי המים הם נקודת הכשל הקריטית ברפת. זאת עקב העובדה כי הפרה אינה יכולה להמשיך לשרוד ללא מים אלא מספר שעות מוגבל, ופגיעה משמעותית בתנובת החלב תירשם לאחר כ-12 שעות ללא מים, וזאת תוך סבל קשה. מבדיקתנו עולה כי גם במידה ויסופקו מים
קרא עוד
חברות מאושרות לרכישה והתקנת בריכות מים לשעת חירום במשק החלב

חברות מאושרות לרכישה והתקנת בריכות מים לשעת חירום במשק החלב

רשימת החברות המאושרות לאספקת מיכלי מים לחירום אנשי קשר חברת פרידנזון  – אישור אברות תעשיות בע”מ – אישור פרוטוקול ישיבת הוועדה לבחינת מיכלי מים לרפתות (פרידנזון , אברות תעשיות בע”מ) נטפים – אישור קיוווטר סולושן בע”מ – אישור  
קרא עוד
נוהל לקבלת מימון לבריכות מים לשעת חירום ממשרד החקלאות

נוהל לקבלת מימון לבריכות מים לשעת חירום ממשרד החקלאות

קרא עוד

תיק חירום

קרא עוד
תכנית מענה לתרחישי חירום בענף החקלאות

תכנית מענה לתרחישי חירום בענף החקלאות

קרא עוד
גודל פונט