up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מזג אויר סוער

הערכות למזג אויר גשום וסוער במיוחד

הערכות למזג אויר גשום וסוער במיוחד

אל ציבור הרפתנים/נוקדים בשעה טובה אנו נכנסים לתקופת החורף להלן מספר עצות וריענון ההתנהלות בעת ימי הגשם על מנת להימנע מנזקים ומפגעים סביבתיים ושמירה על בריאות ורווחת המקנה  בסככות ובחצרות: לנקות ולפתוח תעלות ניקוז/ מרזבים ובורות ביוב לחזק ולאסוף חפצים בחצרות העלולים להתעופף ברוח לתקן גגות דולפים לסגור את חצרות הקיץ לתקופת החורף פינוי מעברי
קרא עוד

תיק חירום

לתיק חירום לחץ כאן רשימת טלפונים מעודכנת לשעת חירום לחץ כאן
קרא עוד