up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מזג אויר סוער

הערכות למזג אויר גשום וסוער במיוחד

הערכות למזג אויר גשום וסוער במיוחד

אל ציבור הרפתנים/נוקדים בשעה טובה אנו נכנסים לתקופת החורף להלן מספר עצות וריענון ההתנהלות בעת ימי הגשם על מנת להימנע מנזקים ומפגעים סביבתיים ושמירה על בריאות ורווחת המקנה  בסככות ובחצרות: לנקות ולפתוח תעלות ניקוז/ מרזבים ובורות ביוב לחזק ולאסוף חפצים בחצרות העלולים להתעופף ברוח לתקן גגות דולפים לסגור את חצרות הקיץ לתקופת החורף פינוי מעברי
קרא עוד

תיק חירום

קרא עוד
גודל פונט