up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הנחיות למחלבות

הוראות המשטרה למעבר חופשי לעוסקים במגזרים החיוניים – 7.4.2020

המלצות למחלבות להיערכות בזמן התפשטות נגיף הקורונה, כולל סגר

כיכר שוק דיגיטלית לממכר תוצרת חקלאית ישירות לצרכן, אונליין, ללא תיווך

המלצות למגדלים לתפעול המשק בזמן התפשטות נגיף הקורונה, כולל סגר 26.3.2020

המלצות מועצת החלב לאור התפשטות נגיף הקורונה – 22.6.2020

מצ"ב "תקנות שעת חירום – הבהרות ממשרד החקלאות" לאור ההנחיות החדשות מהיום 7.4.2020

פלייר תקציב הנחיות קורונה – מעודכן מה- 31.3.2020

הנחיות לנסיעה ברכבים פרטיים ובתחבורה ציבורית, לציבור הרחב ולציבור העובדים – 30.3.2020

החלטת רשות מקרקעי ישראל בדבר הצבת מבנים יבילים לעובדים זרים

שגרת עבודת רופאי השדה של "החקלאית" בזמן מצב החרום עקב התפרצות מגפת הקורונה

הנחיות להסעות של עובדים חיוניים – 24.3.2020

רשימת תכשירים כימיים הרשומים בתוקף מיום 29.4.2019

הנחיות של התאחדות התעשיינים לצמצום התפשטות הנגיף במפעלים

הוראות לחיטוי משטחים מטעם התאחדות התעשיינים

הנחיות משטרת ישראל בנושא צמצום שהייה במרחב הציבור – 26.3.2020