up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

רווחת בעלי חיים/איכות הסביבה

עקרונות בסיסיים אלו חייבים להתקיים במטרה לשמור על רווחת בעלי החיים:

– מניעת צמא, רעב והזנה לקויה.

– מניעת צפיפות / אי נוחות ועקה (סטרס).

– מניעת כאב / מחלות ופגיעות פיזיות.

– מניעת הפחדה.

– יש לאפשר אורח חיים נורמלי בהתאם להרגלי המקנה.

איכות הסביבה:  מניעת זיהום סביבת העבודה מחומרים הנוצרים ברפת/דיר (זבל, חלב, גופות). מניעת זיהום משני לסביבה משימוש לא נכון בחומרים כמיקלים, תרופות וחומרי הדברה.