up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מצגות מיום עיון הזנה וגידול עגלות תחלופה שהתקיים ב 9.5.22

בחינת שימוש בכפות תמרים מרוסקות בהזנת עגלות ברפת החלב כתחליף לקש חיטה

איל פרנק, יואב שעני, גבי עדין, חי צומברג

השפעת הזנת חלב מוגברת עד מועד הגמילה על התנהגות אכילה, גדילה ופוריות

איל פרנק, גל פלג , יואב שעני , גבי עדין , תאיר לב , יניק קפצ'וק , אלי קפצ'וק, פינקי רוז

אפיון הדינמיקה של המארג החברתי בעגלי הולשטיין

יהושב בן מאיר, פרננדו גרסיה, רותם אגמון, מירי כהן-צינדר, אריאל שבתאי

בחינת כדאיות כלכלית של שינוי הרכב המנה להעלאת אחוז השומן בחלב

יואב שעני, ד"ר גבי עדין, ישראל עובדיה ,עודד ארקין

בחינת תכנון מנת פרות חלב לפי חומצות אמינו תוך שימוש בליזין מוגנת מפני פירוק בכרס על מדדי ייצור וכדאיות כלכלית

יואב שעני, חגי זקס, יאיר בלברמן, מעיין וסר, יוסי דניאל, רן סולומון

בחינת יעילותה של סודה לשתייה בצריכה חופשית במניעת חמצת כרס תת-אקוטית (SARA )

יואב שעני*, יורם שפירר, דן גרוסמן

הערך התזונתי של מספוא ירוק(נבטים) למעלי גירה

קארין חאג', ק. סבסטיאן, ג. יוספוביץ-דויטש, ל. מיארה, ע. בר שירה, פ. ווגלי, ח. תגרי, ס. מבג'יש

מערכת לניטור בריאות בעגלות תחלופה

ערן פרידמן, דורון זהבי-לוי, דן נבון, אלימלך שרייבר, האגן ווילא

ניסוי הזנה של פרות חלב בשחת שלמון יפואי נחל עוז 202

יואב שעני, שמואל גלילי, ואהרון בללו, גידי סבג, יורם שפירר, עופר ליברמן, ליאור רובינוביץ ואביב אשר

שימוש בצמח הקינואה כגידול חדש למספוא

ד"ר אביב אשר, ד"ר ליאור רובינוביץ', ד"ר מולי גלילי, ד"ר אריאל שבתאי, ד"ר מירי כהן-צינדר, ד"ר חיים ליבוביץ, יואב שעני, איציק אברבנל

בחינת השפעת ריכוזיות המנה על צריכת מזון, תנובות חלב ורכיביו, נעכלות ויעילות הייצורוהתנהגות אכילה של שחת שעורה בהשוואה לשחת חיטה

עוזי מועלם, יהושב בן מאיר, הדר קמר, שמאי יעקובי, יורי פורטניק

בחינת נאכלות והתנהגות אכילה של שחת שעורה בהשוואה לשחת חיטה

דניאל ביקל, עירא פלך, יואב גולן, דן גרוסמן, יואב שעני