up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

2009

יום עיון בנושא בריאות העטין – מיועד לעובדים התאילנדים בענף

יום עיון בנושא בריאות העטין – מיועד לעובדים התאילנדים בענף

קרא עוד

סיור מועצת החלב בגולן

סיור מועצת החלב בגולן עמי רוז'נסקי   בפעם הבאה שתתקיים חלוקת מכסה חלק גדול ממנה יופנה לרפתנים הקטנים. המגמה היא להגיע ל- 410 אלף ליטר למשק. החלום על כ- 600 אלף ליטר מכסה לרפתן אליו מכוונים בגולן הוא מעט רחוק מידי המועצה מתכוונת לרכז מאמץ בבירור מי עוסק בפועל בייצור חלב ומי משכיר את המכסה
קרא עוד
ניהול מלאי אבקות חלב וחמאה גולמית – ראיון עם קלאודיו פסקין

ניהול מלאי אבקות חלב וחמאה גולמית – ראיון עם קלאודיו פסקין

ניהול מלאי אבקות חלב וחמאה גולמית עמי רוז'נסקי "שוק אבקת החלב והחמאה הוא נגזרת של ייצור ושל צריכה", אומר קלאודיו פסקין, "די עם תירשם עליה של כ- 2% בתפוקת החלב, משמעות הדבר תהיה עליה של כ- 25 מיליון ליטר בשנה תחומי האחריות של קלאודיו פסקין, חשב מועצת החלב, מעבר לעיסוקיו הרגילים בתחום הכספים והחשבות, מתרכזים
קרא עוד

מינוי מנהל לתחום הצאן במועצת החלב

‏כ"ט אב, תשס"ט ‏19 אוגוסט, 2009 09-501-6 לכבוד העוסקים בענף הצאן שלום רב, הנדון:  מינוי מנהל לתחום הצאן במועצת החלב ברצוני להביא לידיעתכם כי החל מיום 1.8.09 מיניתי את עמי עמיצור כמנהל לתחום הצאן במועצת החלב.עמי ירכז את כל פעילות המועצה בנושא זה, כולל: ויסות וחלוקת חלב בין המחלבות, וכן טיפול בעודפי חלב. קידום מכירות,
קרא עוד

הוגרלו הזוכים בסוף שבוע זוגי מבין משתתפי הסקר בנושא מוכנות לשעת חירום

הוגרלו הזוכים בסוף שבוע זוגי מבין משתתפי הסקר בנושא מוכנות לשעת חירום בחודשים האחרונים נערך מטעם מועצת החלב, בשיתוף משרד החקלאות, סקר היערכות לשעת חירום. בימים אלה לומדים את תוצאות הסקר והשלכותיו. למשתתפים בסקר הובטחה השתתפות בהגרלת שני סופי שבוע בארץ. בהגרלה שנערכה במשרדי מועצת החלב, בפיקוח מבקר הפנים של המועצה ובנוכחות חשב המועצה, עלו
קרא עוד

משלחת מה- OECD ביקרה בישראל ובמועצת החלב

  משלחת מה- OECD (הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי) ביקרה בישראל ובמועצת החלב   במסגרת צעדים שעושה ישראל להתקבל לארגון ה OECD, התארחו נציגי הארגון במועצת החלב ב-19 במאי, לבדיקת מדיניותה החקלאית של ישראל. לקראת בואה של המשלחת העבירה מועצת החלב לארגון, בהתאם לדרישותיו, דוחות ודיווחים מעמיקים ומפורטים על פעילות הענף. הצטרפות ישראל ל   OECD
קרא עוד

ביקור משלחת מקמרון במועצת החלב – מאי 2009

ביקור משלחת מקמרון במועצת החלב – מאי 2009 ביום רביעי, ה- 20.5.09, התארחה במועצת החלב משלחת גדולה של אורחים מקמרון. המשלחת הגדולה, שמנתה 28 איש, שכללה אנשים ממשרד החקלאות הקמרוני, יצרני חלב ותעשיינים, ביקרה במועצה במסגרת קורס בן שבועיים שהיא עוברת בארץ, זאת בסיוע משרד החקלאות ומשרד החוץ.   קמרון, שהיא אחת המדינות הנחשלות במערב אפריקה, מנסה זה
קרא עוד
מצגת – אנרגיה סולארית במושבים (מתוך יום העיון ליצרני החלב שהתקיים ב- 3.11)

מצגת – אנרגיה סולארית במושבים (מתוך יום העיון ליצרני החלב שהתקיים ב- 3.11)

קרא עוד
מצגת – התאמת הרפת המשפחתית לסביבה המשתנה (מתוך יום העיון ליצרני החלב שהתקיים ב- 3.11)

מצגת – התאמת הרפת המשפחתית לסביבה המשתנה (מתוך יום העיון ליצרני החלב שהתקיים ב- 3.11)

קרא עוד

"כשהרפת פוגשת את נפלאות הרשת" – מפגש בנושא אינטרנט ליצרני החלב

קרא עוד